Situationsanpassat Ledarskap

 

SNABBLÄNKAR:
>>Målgrupp
>>Inledning
>>Innehåll
>>
Förberedelser
>>Anmälan

TID
: Två heldagar 9.00 till ca 17.00


MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till:
Kursen är lämplig för chefer och ledare på alla nivåer som vill utveckla det egna ledarskapet. För nyblivna chefer och ledare är detta en utmärkt start. Men den passar också för dig som arbetar med chefer som internkonsult, HR-konsult eller extern konsult.

För dig som har gått annan ledarutbildning, t ex UGL ger denna kurs en konkret fördjupning i ledarskap på det personliga planet.
 

INLEDNING
SITUATIONSANPASSAT LEDARSKAP

Baserad på Paul Herseys ledarskapsmodell, en klassiker som utvecklats och förfinats och används över hela världen.

Kursen är upplagd för att du utifrån vardagliga situationer ska få träna din förmåga att avgöra vilken ledarstil du bör använda för att bli effektiv som ledare. Kursen fokuserar på prestationer och beteenden och inte på ledarens personlighet.

Inlärningen sker genom teorigenomgångar, praktikfall på video, gruppdiskussioner och rollspel. Allt kursmaterial är nyproducerat 2001.

Varje deltagare får en gedigen dokumentation av kursinnehållet. Dessutom får varje deltagare feedback på hur andra uppfattar dem i olika situationer.INNEHÅLL
   -Hur Du som ledare kan bedöma vilken medarbetarkompetens olika 
    personer har och hur Du kan anpassa Din ledarstil till detta på bästa sätt
   -Hur olika motivationsskapande åtgärder och belöningar kan påverka 
    en person eller grupp 
   -Hur Du som ledare bör agera för att en person eller grupp skall utvecklas,
    alternativt hur man bör agera när personen eller gruppen av någon anledning
    stannat eller går bakåt i sin utveckling
   -Förändringar och dess inverkan på en person eller grupp samt hur man som
    ledare kan utnyttja förändringsprocessen på ett positivt sätt


Kursen är mycket praktiskt inriktat och hjälper deltagarna att direkt överföra de nya kunskaperna till vardagliga handlingar. 

Dr Paul Hersey och Ken Blanchard började att studera Situationsanpassat Ledarskap redan på 1960-talet. Det innebar att Dr Hersey sedan startade "Center for Leadership Studies Inc"
Vill Du veta mer om olika studier samt centret kan Du läsa mer på sidan; 
http://www.situational.com/

I Sverige har Dr Bo Gyllenpalm rättigheterna för konceptet och har översatt och omarbetat allt material till svenska. 
Läs gärna mer på; http://www.sitserv.se


FÖRBEREDELSER
Innan kursen erbjuder vi dig möjligheten att svara på några frågor om hur du ser på ditt ledarskap. För att få ett så bra underlag som möjligt, ber vi dig också att lämna ut ett frågeformulär till 3-4 av dina kolleger eller chefer. Detta för att få ett 360 gradigt underlag. Vi kommer sedan att använda detta underlag under kursen.
 

ANMÄLAN
Kursen kan med fördel genomföras företagsinternt.
Har du några frågor är du självklart välkommen att höra av dig.

KARRTEAM Karriär & Utvecklingskonsult
Elisabeth Jansson
Vallby Björkhöjden
745 98 Enköping 
Tel: 0171-811 01 eller 070-305 66 14 
elisabeth@karrteam.com