Träning i hemmet med Coach/terapeut.

 

Träning i hemmet med RehaCom stödjer forskningen om att daglig träning förbättrar kognitiva förmågor efter en hjärnskada.
Terapeuten/Coachen kan överbrygga stora avstånd mellan sig själva och sina kunder även för personer som bor långt borta på landet.
Det hjälper de drabbade personerna att snabbare komma tillbaka till sina dagliga rutiner efter hjärnskadan. En högre livskvalitet med ett förbättrat arbetsminne och en högre koncentrationsförmåga blir resultatet.
Övergången till det vardagliga livet är bättre för berörda personer om de tränar i sin vanliga omgivning och får möjlighet att agera i det dagliga arbetet direkt.
I Tyskland har denna träning varit framgångsrik under många år och är väl renommerad av specialister.

Den hjärnskadade kan börja med RehaCom redan under sin sjukhusvistelse och kan sedan fortsätta under hela rehabiliteringsprocessen med träningen i hemmet.
Man bör helst börja med träning i ett tidigt skede efter skadan/olyckan för att uppnå ett optimalt resultat, men även träning i ett senare skede har visat sig ge gott resultat.
Helst bör den berörda börja träna med en frekvens på 10 minuter under en period av 6-18 månader under den tidiga rehab fasen för att sedan öka till att träna 1 timme dagligen eller under minst 3 ggr/ vecka under den senare rehab fasen.
Coachen har möjlighet att styra och påverka personens träning, och kan även följa träningen via valt dataöverföring via internet. Både coach och personen måste ha RehaCom system för detta.

 

Instruktion för coachen

1. RehaCom Installation

Sätt in RehaCom installations DVD
Följ anvisningarna i installationsprogrammet
Därefter kan du starta RehaCom

2. Ställa in coachens/terapeutens uppgifter
 • Om det inte dyker upp automatiskt, välj användarlägesom terapeut med externa kunder”, genom att klicka på ”System” i huvudfönstret och ” eget läge” i det mindre fönstret.
 • Om det inte dyker upp automatiskt välj rätt licensläge genom att klicka på ” system” i huvudfönstret och ” licens mode” i det mindre fönstret ” licensiering över panel/ dongel om du kommer att använda en RehaCom panel eller en RehaCom dongel.
 • RehaCom kommer att vilja leta efter en panel/ dongel så då ansluter du panel eller dongel till USB porten på din dator innan du klicka på ”ja”, eller ”licensering över internet” om du vill använda ett internet konto.
 • Om det inte dyker upp automatiskt klicka på ”terapeut” i huvudfönstret och ”nytt” i det mindre fönstret. Att skriva in en terapeut – fyll i raderna i grönt. Se till att datum skrivs i rätt form av menyspråk.
 • Bekräfta med ” OK
 • Terapeuten kommer att dyka upp med namn i ” terapeutlistan”. Klicka som terapeut och raden kommer att markeras i blått.
 • Därefter klicka på ”välj”. Nu är du tillbaka i RehaCom huvudfönstret.
3. Ställa in kundens data och internet konto för en person
 • Om det inte dyker upp automatiskt  klicka på ”patient” i huvudfönstret och ”ny” i det mindre fönstret”. För att fylla i kund data fyll i raderna i grönt. Se till att datum skrivs i rätt form av menyspråk.
  Kryssa i rutan ”Tillsyn av internet/ load from internet” om ni önskar det.
 • Dessutom , i de 3 sista raderna ange ett användarnamn och lösenord för kunden, vilket han/hon kommer att registrera senare hemma.( om ni använder internet)
 • Kryssa i rutan ”Licensering över internet” om kunden kommer att träna över internet( ingen licens via dongel)
 • Stäng fönstret med ”OK”. Nu kommer att konto att skapas med dessa data på internet.
4. Göra ett träningsschema
 • Gå tillbaka till huvudfönstret och klicka ” patient” Välj den person du arbetar med för tillfället.
 • Fönstret  ”Program” öppnas
 • Välj den träning som kunden ska använda genom att klicka på ” Aktuell Träning”.  + Tryck på ”Välj”
 • Via ”Parameter” kan du ställa in olika inställningar tex tid för samråd, nivå på inställningarna eller inmatningsläge. Klicka på OK för att avsluta.
 • I fönstret ” Program ”” – Fortsätt att välja vilka övningar som ska ingå i träningen . Samt välj svårighetsgrad som träningen ska börja på. Man kan också välja vilka dagar man önskar att träningen ska ske på.
 • Välj ”Repetition tillstånd” vilket innebär att kunden kan träna uppgiften flera gånger.
 • Välj ”Be om kundens tillstånd ” betyder att överföring av information med kunden är möjlig.
 • Välj om tillstånd kommer att ske via din egen eller kundens hem-konto  ( endast möjligt med ” Tillsyn av internet”)
 • Välj ”Instruktion innan träningen”/” Instruktion efter träningen”  ger budskap till kunden före eller efter träningen.
 • Klicka på  ”OK” på ditt schema, så kommer den att finnas i träningsplanen.
  Dubbelklicka på dagens fönster för att lägga till ytterligare övningar.
 • Avsluta övningen med ”OK”.
 • Tryck på ” Starta”

  Under aktuella program finns en symbol som visar vilka av programmen som är översatta till svenska.

 • Vid ändring av program, å in i huvudmenyn längst upp
 • Välj ”Patient”
 • Välj ”Bearbeta”
 • Välj Träningsprogram”, här kan man via parameter justera programmet.
 • Efter val, Välj O.K

5. Kontroll av träningsresultatet

Gå in vid fönstret ”Resultat”. Här kan man se resultaten och välja om man vill skriva ut det eller spara.

Tillbaka