Träningspassen:

Man väljer ut program efter kunden/klientens första testresultat

RehaCom tränings program

Träning under tidig rehabiliteringsfas:

  • Träning ca 10 min / dag,  2-3 ggr/ veckan under en period av 6-18 månader.
  • Träningen kan sedan ökas på med antal träningsdagar, och de dagliga passen kan utökas till ca 1 tim/ dag.

Träning under senare rehabiliteringsfas:

  • Träning ca 40-60 min , 1-3 olika program åt gången
  • Träning minst två gånger i veckan, helst flera träningstillfällen.
  • Träning under en längre sammanhållen period, förslagsvis två terminer.
 

För klienten som tränar:
Programmen anpassas kontinuerligt till den nivå som klienten befinner sig på
Klienten får kontinuerlig feedback på sin prestation

RehaCom tränings program

Träning i hemmet:
Det är enkelt att använda RehaCom i hemmet, som en fortsättning på träning som börjats på rehab-avdelning eller habilitering ,men man kan också starta direkt i hemmet.
En förutsättning då är att en psykolog eller terapeut hjälper klienten att ställa in programmet på rätt nivå.
Assistenter och anhöriga kan behöva stödja klienten i träningen. Detta är beroende på klientens egen förmåga.
Det är även möjligt att träna på egen hand utan terapeut.

Guide för träning i hemmet

Tillbaka