Effekter av träningen:

 

Forskning och erfarenhet av träningen med RehaCom visar effekter på:

  • Förbättrat arbetsminne
  • Ökad koncentrationsförmågan uttryckt i mått på uppmärksamhet, impulskontroll och problemlösning
  • Ökad uthållighet och ökad inlärningsförmåga
  • Ökat självförtroende


Resultat RehaCom/Logisk förmåga 

Tillbaka