Bakgrund:

 

RehaCom utvecklades på 1980-talet genom samarbete mellan psykologer, neurologer och dataexperter på Medizinsche Hochschule i Magdeburg. I Tyskland ligger man också i framkant när det gäller neurokognitiv rehabilitering.
Programmet tillverkas av företaget HAZOMED GmbH i Magdeburg.
Ursprungligen var den avsedd för patienter med stroke och hjärnskador, men används i dag för allt fler patientgrupper.
Det finns ett 20 tal olika program översatta till ca 15 olika språk, därav svenska.
I  Sverige började man använda RehaCom inom psykiatrin i mitten av 90-talet, och då vände man sig till manliga invandrarpatienter med komplexa kognitiva dysfunktioner.
I dag används RehaCom även för kunder med ADHD/ADD och andra minnes och koncentrationsstörningar.
Över tusen sjukhus och rehab kliniker över hela Europa använder RehaCom rutinmässigt. Det är en möjliggörare för kunden och de terapeuter som arbetar med kognitiva funktionsnedsättningar att bli mer effektiva.
Behandling och träning med RehaCom ges separat eller i kombination med medicinering, psykoterapi eller specialpedagogik.

 Tillbaka