RehaCom –datoriserad neurokognitiv träning

 

“If you don´t use it, you can lose it”
Hjärnan är också en muskel som behöver tränas.

 
Vad är RehaCom ?
Det är ett datoriserat evidensbaserat träningsprogram som möjliggör effektiv kognitiv rehabilitering efter en encefalit, stroke, TBE, MS ,neuro-borrelia eller utmattningssyndrom. RehaCom är också effektiv träning för en person som har ADHD eller ADD eller andra kognitiva skador.
En kognitiv nedsättning kan visa sig som minnesproblem, uppmärksamhet och koncentrationssvårigheter.

RehaCom tränings program

RehaCom är lätt att använda, har stor räckvidd och djup förmåga. Programvaran kan anpassas direkt för varje specifikt problemområde eller diagnos. Läs mer


Fördelar med RehaCom
:
  • Välj bland ett brett utbud av kognitiva uppgifter
  • Avancerad mjukvara justerar automatiskt efter kundens resultat
  • Kunden får hela tiden ett resultat på sin träning
  • Systemet minns kundens tidigare resultat- och agerar därefter
  • Man kan även lägga in klient-specifika data, som tex bilder på anhöriga
  • Omfattande rapportering
  • En mindre personalresurs krävs för att få en hög kvalitativ terapi/träning
  • Minimal personalutbildning


Syfte:

Kognitiva störningar kan vara en konsekvens av yttre våld mot huvudet genom exempelvis trafikolycka eller misshandel. Det kan även orsakas av syrebrist, tumör, hjärninflammation, neuro-borrelia och stroke. Även stress kan ge skador på hjärnan, varför många personer som drabbats av utmattningssyndrom kan få svåra minnesstörningar. Personer med ADHD och ADD kan också ha svåra kognitiva störningar
Oavsett orsak till skada kan konsekvenserna bli förödande i termer av en persons livskvalitet.
De med kognitiva svårigheter såsom – uppmärksamhet och koncentrationsproblem, samt förmågan att minnas och planera kan förbättras avsevärt med rätt träning.
I många delar av Europa är datorbaserade verktyg som RehaCom viktiga verktyg för att bistå terapeuten eller psykologen med att träna klientens försämrade förmågor.

Det akuta omhändertagandet räddar livet på allt fler skadade som råkar ut för en förvärvad hjärnskada, genom ökad kunskap och hur man stabiliserar och minimerar skadorna.

Men det är utanför sjukhuset när andra huvudmän ska ta ansvar för den fortsatta rehabiliteringen som problem ofta uppstår. Man får inte den rehabilitering som man behöver för att leva ett så bra liv som möjligt.
RehaCom är här ett värdefullt och enkelt verktyg som till viss del kan ge en bra och fortsatt rehabilitering, även utanför sjukhuset.

 
Läs mer under länkarna nedanför:

Bakgrund:

Effekter av träningen:

Träningspassen:

Produkt och prissättning

Uppdatering Ny version RehaCom

Video och mer information
Personliga erfarenheter

Tillbaka