Press

  

Läs artikeln "Skaffa en coach - och ta reda på vad du vill"
Publicerad i Ena-Håbo Tidningen den 20 januari 2008 (pdf-fil )


Läs mer om Elisabeth Jansson Karrteam i artikeln "Karriärplanering ökar tivseln" Publicerad i UTN (Uppsala Nya Tidning) den 9 december 2003 (pdf-fil )
 
 Läs artikeln "Hitta din plats i karriären" En annons från Provisa Information AB Publicerad i DN´s bilaga (pdf-fil
)

Läs om hur "Gruppsamtal" på arbetsplatsen kan motverka utbrändhet (pdf-fil )