Kunder

 

NÅGRA AV MINA UPPDRAG;

SIS, Statens Institutionsstyrelse Grupphandledning för arbetslag
Upplands Bro Kommun – Grupphandledning för arbetslag samt Chefshandledning

Ledningsgrupputveckling – Arbetsförmedlingen Sala
Ledningsgruppsutveckling SIS – genom uppdrag av Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Chefshandledning/ Coaching – Transportstyrelsen ,Strålsäkerhetsmyndigheten ( genom RF)

GruppCoaching – ABB , genom Gällöfsta Perlan Ledarskap Chefshandledning/Coaching – genom Gällöfsta Perlan Ledarskap Situationsanpassat Ledarskap – Gällöfsta Perlan Ledarskap

Rådgivare, Karriärcoach – Trygghetsrådet

– Polisen – Yrkeshandledning i grupp för arbetslag
– Kunskapsskolan – Yrkeshandledning individuellt
– Fritidsnämnden Enköping – Visions och målarbete
– PEAB, Stockholms brandförsvar,Transportverket och Cargotec-
Individuell coaching & karriärplanering

– Regeringskansliet med ca 4000 anställda, 
som erbjuds Karriärplanering individuellt och i grupp
–Yh Trädgårdsmästarutbildning – Ledarskapskurs för deltagarna

– Startkraft – Karriärcoaching individuellt

– Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen – Livs & Karriärplanering 

– Scania – handledare i UGL–kurser
– Gällöfsta Utbildning AB, handledare i UGL–kurser samt Konflikthantering
– Akademiska sjukhuset – handledare i UGL–kurser
–Rymdbolaget – Utvecklingsprogram för kvinnor
–Centerpartiet Uppsala – ledarutvecklingsprogram genom Vuxenskolan
–Privata kunder – Handledning och Livs & karriärplanering
 

 
HÄR KOMMER NÅGRA ORD FRÅN TIDIGARE KUNDER:

Kände mig väldigt positiv och energisk efter våra möten, gav kickar !"

"Blev professionellt och positivt bemött "

"Öppen, fin och förtroendefull konsult"
"Strukturerat arbetssätt och framförallt ett vänligt och moget bemötande av Elisabeth"

"Mycket givande att få en konkret handlingsplan och att möta en engagerad konsult"

"Fått tips & ledtrådar och ventilerat tankar och känslor"
"Elisabeth har hjälpt mig att hitta ett strukturerat sätt att angripa ett för mig stort och ogripbart problem"

"Professionellt agerande, målmedvetet och medmänskligt stöd på ett effektivt sätt"

"Jag har fått hjälp att strukturera vad jag vill göra i framtiden, vilket slags jobb jag vill ha"

"Elisabeth var superbra som bollplank och idégivare"

"Professionellt engagemang och feedback från konsulten"