Företaget

  
KARRTEAM´s affärsidé är att ge kunderna sådana INSIKTER om sig själva individuellt och sitt företag att de av egen kraft skapar möjligheter för att utveckla sig själva och sitt företag, får bättre effektivitet, nöjdare kunder och en bättre ekonomi.
 

KARRTEAM är ett konsultföretag med inriktning på:
Karriärutveckling
Coaching
Ledarutveckling
Teamutveckling
 

Helhetssyn och Respekt både för individen och företaget är några grundläggande värderingar i mitt arbetssätt. Alla individuella samtal är givetvis helt konfidentiella.
Min tro är att alla människor vill utvecklas och gå vidare, bara de själva får vara med och påverka detta.

Öppenhet, förtrolighet och ärlighet är viktiga grundstenar i mitt arbete.
Eftersom jag tycker att personligheten är viktig är hos alla människor, bjuder jag också mycket på mig själv och min egen personlighet.

KARRTEAM grundades i början av 1999 som enskild firma. 
Fr o m 1/1 2001 ingår KARRTEAM under SUBTRON AB, som biparallell firma.
Jag arbetar i nätverk med flera andra företag.