Konsultprofil
Elisabeth Jansson

070-305 66 14
elisabeth@karrteam.com

 

Elisabeth Jansson

 

Yrkeserfarenhet:
Yrkeserfarenhet

Driver eget företag inom ledar- och teamutveckling, karriärutveckling & coaching sedan 1999

Yrkeserfarenhet

Karriärkonsult på Ericsson              1997-2000

Yrkeserfarenhet

Konsulent/utbildare ALNA-rådet       1996-1997

Yrkeserfarenhet

Personalkonsulent i Försvaret          1990-1996

Yrkeserfarenhet

Chef på behandlingshem, Uppsala kommun   1983-1990

 

Utbildning:

Utbildning

Socionom, personalinriktad linje (180p)    Examen 1983

Utbildning

Grundläggande psykoterapiutbildning, (45p)          2006

Utbildning

Certifierad karriärkonsult av Ericsson Career Consulting 1997

Utbildning

Certifierad i Karriärmodellen av Decision Dynamics 2000

Utbildning

Handledare UGL  (Utveckling av Grupp och Ledare) 1995

Utbildning

Certifierad användare av  Strength Deployment Inventory (SDI), Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) och Management Team Rolles indicator (MTR-i).,Jungs Typer (JTI) 1997, 2005

Utbildning

EMCC medlem och följer deras etiska förhållningssätt i coaching och mentorskap.

Utbildning

Nordisk psykodrama utbildning, 2004-2010

Utbildning

Orienteringskurs Kognitiv- Beteendeinriktad Terapi, 2011

Utbildning
Situationsanpassat Ledarskap, certifierad handledare 2008

Utbildning

Certifierad i GDQ (Group Development Questionnaire) 2013

 

Arbetsområden:

Arbetsområden

Företagsinterna ledarutvecklingsprogram i stora och små företag

Arbetsområden

Öppna kurser inom individ-, grupp- och ledarutveckling

Arbetsområden

UGL- utveckling för grupp och ledare

Arbetsområden

Situationsanpassat Ledarskap

Arbetsområden

Handledning av chefer och grupper

Arbetsområden

Coachning individuellt och i grupp 

Arbetsområden

Teambuilding

Arbetsområden

Konflikthantering

Arbetsområden

Livs och karriärplanering, individuellt och i grupp

Arbetsområden

Individuella samtal för medarbetare och chefer

Arbetsområden

Medarbetarutveckling

Arbetsområden

Stödsamtal individuellt och i grupp

Arbetsområden

Krishantering

 

Uppdrag de senaste åren:

Uppdrag de senaste åren

Yrkeshandledning för arbetslag inom Polisen, Stockholms län

Uppdrag de senaste åren

Grupp Coachning för chefer på ABB

Uppdrag de senaste åren

Chefshandledning, olika företag.

Uppdrag de senaste åren

Coachning individuellt

Uppdrag de senaste åren

Ledarskapsträning för skolchefer på Kunskapsskolan

Uppdrag de senaste åren

Ledarskapsprogram för chefer på Sogeti AB i Norge

Uppdrag de senaste åren

Utbildare i ledarskap för blivande trädgårdsmästare, YH-utbildning Enköping

Uppdrag de senaste åren

Ledarskapsprogram för Centerpartiet i Uppsala län och Vuxenskolan Stockholm

Uppdrag de senaste åren

Certifierat Coacher i Livs och Karriärplanering FEI Stockholm

Uppdrag de senaste åren

Ledarskapsprogram för chefer på ABB

Uppdrag de senaste åren

Utbildat HR-chefer i kommunikation, konflikthantering, samtalsträning och gruppdynamik på programmet ”Diplomerad Personalvetare” på FEI (Företagsekonomiska institutet) Sthlm

Uppdrag de senaste åren

Livs & Karriärplanering på Regeringskansliet, Rymdbolaget, Sparbanken ,ESF-rådet och OMX

Uppdrag de senaste åren

Individuell Coaching för 3GiS ,PEAB ,Stockholms Brandförsvar och Transportverket.

Uppdrag de senaste åren

Psykoterapi samtal, privata kunder

Uppdrag de senaste åren

Genomför UGL-kurser på Gällöfsta, Scania och Akademiska sjukhuset

Uppdrag de senaste åren

Coaching och rådgivning i samband med omställningsprogram

Uppdrag de senaste åren

Visions och målarbete för Fritidsnämnden i Enköping.

Uppdrag de senaste åren

Föreläsningar i Livs & Karriärplanering och Konflikthantering

Uppdrag de senaste åren

Konflikthanteringskurser


   
Nätverk:

 

 

Samarbetar med Gällöfsta Ledarutveckling AB, Almgårds Consulting AB, Beth Hammarström Relationer & Ledning, Ledning & Logistik AB och Startkraft AB m.fl.
Ingår i olika nätverk och tar uppdrag ofta tillsammans med någon/några kollegor i nätverken.

 

Profil:

 

 

Är engagerad och uppmuntrar samarbete, är lätt att få kontakt med, har lätt att förstå andra, empatisk, inspirerar till förändring, strävar efter fruktbara lösningar. Målinriktad, social och pålitlig. Entusiasmerar andra och driver dem framåt.

 

Familj & intressen: 

 

Gift med Åke och har två vuxna barn, Niklas och Angelica. Jag har två härliga barnbarn, Alexander och Amanda. Katterna Freddy och Frida är kära sällskapsdjur. Instruktör i sportdykning, 2 stjärnig CMAS, trivs i vatten eller på sjön, gärna på M/S Marstrand och i goda vänners sällskap.